KONTAKT

Właścicielem serwisu oraz organizatorem Kursów jest:

“Ochrona Pracy" Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 4
34-100 Wadowice
www.ochronapracy.com

Michał Kwarciak - Kierownik Merytoryczny Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
tel. +48 783 426 513

Sekretariat:
tel./fax: +48 33 873 17 26

BHP:
tel. +48 33 823 45 84