NASZA KADRAZajęcia teoretyczne i praktyczne kursu prowadzą ratownicy medyczni, posiadający aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem kursu, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych oraz przygotowanie pedagogiczne.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie
  • psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanego, prowadzi psycholog posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe; 
  • ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, wodnego i wysokościowego, prowadzi osoba posiadająca co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności ratowniczych w danym rodzaju ratownictwa.

Poniżej przedstawiamy sylwetki naszych Instruktorów


lic. Michał Kwarciak
Kierownik Merytoryczny Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
Ratownik Medyczny
Instruktor BLS/AED
Instruktor KPP
Kierownik merytoryczny kursu KPP


W Zespołach Wyjazdowych Państwowego Ratownictwa Medycznego od 2005 r.

Marcin Piasecki
Ratownik Medyczny
Instruktor KPP


W Zespołach Wyjazdowych Państwowego Ratownictwa Medycznego od 2004 r.

Barbara Poradzisz
Ratownik Medyczny
Instruktor KPP


W Zespołach Wyjazdowych Państwowego Ratownictwa Medycznego od 2011 r.

mgr. Maciej Kobielus
Ratownik Medyczny
Instruktor KPP


W Zespołach Wyjazdowych Państwowego Ratownictwa Medycznego od 2004 r.

lic. Marcin Andrzejczak 
Ratownik Medyczny
Instruktor KPP


W Zespołach Wyjazdowych Państwowego Ratownictwa Medycznego od 1998 r.

Mariusz Hutniczak
Ratownik Medyczny
Instruktor KPP
Czynny Członek OSP Lachowice

W Zespołach Wyjazdowych Państwowego Ratownictwa Medycznego od 2007 r.

Łukasz Petek
Ratownik Medyczny
Instruktor KPP


W Zespołach Wyjazdowych Państwowego Ratownictwa Medycznego od 2004 r.

Jesteś zainteresowany kursem Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy?

Zostaw swój e-mail

Otrzymasz powiadomienie o nowych kursach oraz ciekawe i praktyczne informacje o nowościach w KPP.


Zapytaj o terminy KPP

zapytanie grupowe
zapytanie indywidualne