KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC

Dla kogo przeznaczone są Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)?

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy przeznaczone są dla osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.


 • Służby ustawowo powołane do niesienia pomocy.
 • Jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej - PSP
 • Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego
 • Jednostki Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i inne podmioty, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18.01.1996 r. o kulturze fizycznej
 • Policja, Straż Miejska, Wojsko i inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej 

 • Społeczne organizacje ratownicze, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych są zobowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli zostaną wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem

Jak wyglądają nasze kursy?

Kurs trwa co najmniej 66 godzin lekcyjnych, w tym co najmniej 25 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 41 godzin zajęć praktycznych realizowanych w grupach maksymalnie 6 osobowych. Termin realizacji kursu każdorazowo dostosowany jest do wymagań i możliwości grupy szkoleniowej, w praktyce kurs najczęściej realizowany jest w formie trzech weekendowych spotkań.

                  

Zakres kursu

 1. Organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne
 2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
 4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
 5. Poszkodowany nieprzytomny
 6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
 7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
 8. Wstrząs
 9. Inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
 10. Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn
 11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru
 12. Taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka
 13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
 15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych
Przykładowe pytania egzaminacyjne (Opracowane przez Centrów Egzaminów Medycznych w Łodzi) - pobierz pdf ( 275kB)

Nasz sprzęt


W celu zapewnienia najwyższej jakości prowadzonych kursów zapewniamy uczestnikom dostęp do najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych. Jako nieliczni dysponujemy na własność kompletnym zestawem wymaganego sprzętu szkoleniowego, do którego należą m.in.:

 • fantom w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania tętna na tętnicach szyjnych, z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku w języku polskim
 • fantom do nauki intubacji dotchawicznej dorosłego z przekrojem dróg oddechowych do nauki i oceny wzrokowej prawidłowego stosowania rurki ustno-gardłowej, maski krtaniowej, rurki krtaniowej
 • fantom do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu pośredniego
 • szkoleniowy defibrylator zautomatyzowany AED
 • respirator transportowy
 • nosze, deski, szyny itp.

Dlaczego my? 


 1. Dysponujemy własną kompletną bazą najnowocześniejszych pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji kursu
 2. Dostosowujemy terminy realizacji kursów do potrzeb konkretnych grup szkoleniowych
 3. Nasi wykładowcy to najlepsi ratownicy medyczni pracujący na co dzień w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego
Zobacz jak wyglądają nasze kursy KPP w małopolsce. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi referencjami

Jesteś zainteresowany kursem Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy?

Zostaw swój e-mail

Otrzymasz powiadomienie o nowych kursach oraz ciekawe i praktyczne informacje o nowościach w KPP.


Zapytaj o terminy KPP

zapytanie grupowe
zapytanie indywidualne